Żyły

Ograniczona jest przez: otwór wielki od góry i błonę krzyżowo-guziczną od dołu od tyłu przez przednie powierzchnie blaszek kręgowych i łączących je więzadeł, przez wyrostki kręgowe oraz więzadła żółte od przodu przez więzadło podłużne tylne pokrywające trzony kręgów i krążki międzykręgowe bocznie przez łuki kręgowe i otwory międzylcręgowe. Więzadła łączące wyrostki kolczyste oraz więzadła żółte są zbitą tkanką chrząstkowatą i stanowią ważny punkt orientacyjny w identyfikowaniu przestrzeni zewnątrzoponowej.

Znajdują się w niej: worek opony twardej, korzenie nerwów rdzeniowych, sploty naczyń żylnych i tętniczych, naczynia limfatyczne i tkanka tłuszczowa. Żyły nabrzmiewają, jeżeli chory napina się lub kaszle, tzn. w momentach zwiększonego ciśnienia w klatce piersiowej. Żyły przeplatają się tworząc sieć naczyniową, z której wychodzą cztery główne pnie, przebiegające wzdłuż przestrzeni zewnątrzoponowej. Mają one połączenie z pierścieniami żylnymi znajdującymi się na poziomie każdego kręgu, z żyłami podstawno-kręgosłupowymi znajdującymi się na tylnej powierzchni trzonów kręgowych oraz z żyłami karkowymi wstępującymi i głębokimi, międzyżebrowymi, biodrowo-lędź- wiowymi i krzyżowymi bocznymi. Żyły te nie posiadają zastawek i tworzą bezzastaw- kowy, kręgowy splot żylny Batsona156. Łączy on żyły miedniczne ze śródczaszkowym układem żylnym, dlatego, też powietrze lub roztwór środka analgetycznego wstrzyknięty do jednej z nich może dostać się bezpośrednio do mózgu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>