Złamaniu żeber

Pierwszym objawem złamania żeber jest miejscowa bolesność, zwiększająca się przy ruchu i zapoczątkowująca ograniczenie wentylacji. W prostym złamaniu eliminuje się ją przez ucisk unieruchamiający miejsce złamania bez zwracania uwagi na przemieszczenie. W rozległych lub wielokrotnych złamaniach opanowanie bólu przy oddychaniu i umożliwienie kaszlu jest podstawowym i najważniejszym celem Jeczenia. Można to uzyskać przez podanie środków przeciwbólowych i sto-sowanie wspomaganego oddychania. Zakładanie opatrunków uciskowych w wielokrotnym złamaniu żeber ma uzasadnienie jedynie w warunkach udzielania pierwszej pomocy.

Złamaniu żeber, jak wspomniano, może towarzyszyć wylew krwi do jamy opłucnej lub (i) odma opłucnowa. Wydaje się, że wylew krwi do jamy opłucnej jest najczęstszym skutkiem urazu klatki piersiowej. Może powstać wskutek uszkodzenia naczyń układowych ścian klatki piersiowej o wysokim ciśnieniu krwi akumulacja krwi w jamie opłucnej może być wtedy duża, powodując znaczny ucisk płuca i przemieszczenie śródpiersia. Stan taki wymaga nakłucia diagnostycznego, a następnie założenia drenażu ssącego, a czasem wobec niemożności opanowania krwawienia mogą zaistnieć wskazania do wczesnej opóźnionej torakotomii. Krwawienie z naczyń płucnych o niskim ciśnieniu krwi zwykle samo się ogranicza, chyba że uszkodzone jest duże naczynie. Należy dążyć do opróżnienia jamy opłucnej z krwi drogą dre-

nażu ssącego, szybko i całkowicie rozprężone płuco zwykle tamuje dalsze krwawienie. Następujące skrzepnięcie krwi utrudnia jej ewakuację powstaje zwłóknienie skrzepu i opancerzenie płuca, w którym stosowanie dekortykacji farmakologicznej niewiele pomaga. Powstają również warunki do zakażenia zalegającej krwi i rozwinięcia się ropniaka. Zarówno opancerzenie płuca, jak i przewlekły ropniak mogą być wskazaniem do opóźnionej torakotomii (ryc. 4-23 i 4-24).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>