Złamanie mos tka

Złamanie mostka może wystąpić u dziecka wskutek gwałtownego zgniecenia klatki piersiowej od przodu. Stwierdza się wtedy miejscowy ból, wybroczyny na skórze, charakterystyczne wklęśnięcie mostka w miejscu złamania, zwykle bez przemieszczenia odłamów. Do uzyskania prawidłowego ustawienia wystarcza zwykle odpowiednie ułożenie dziecka, przy głębszym zapadnięciu odprowadza się wgniecenie w znieczuleniu ogólnym poprzez powłoki lub operacyjnie, aby uniknąć pourazowej klatki lejkowatej. Przy dużym urazie może pojawiać się oddech paradoksalny, a wystąpienie duszności, sinicy, tachykardii i spadku ciśnienia tętniczego każe podejrzewać uraz serca.

Złamanie żeber. Złamanie żeber u dziecka zdarza się rzadko i rzadko bywa przyczyną odmy lub krwawienia do jamy opłucnej. Stwierdzić je można po urazach u dzieci z krzywicą, wrodzoną łamliwością kości, a także u dziecka pobitego – często są to dzieci bardzo małe. Złamanie dotyczy wtedy zwykle bocznych i tylnych części środkowych żeber, jednego, dwóch – czterech. Żebra górne ochrania łopatka i bardziej rozwinięte tam grupy mięśniowe, a dolne ustępują pod każdym naciskiem. Miejsce złamania wskazują zwykle sińce i otarcia skóry. Złamanie żeber może spowodować uszkodzenie naczyń międzyżebrowych, uszkodzenie opłucnej i miąższu płuca, czyli różnego stopnia i o różnym nasileniu hemo- i pneumothorax.

Jeszcze rzadziej niż pojedyncze złamania żeber zdarzają się wielokrotne „drzwicz- kowe” złamania żeber z dzieci. Występują zwykle w częściach przednio-bocznych, powodując odcinkowe uszkodzenie aparatu stabilizującego klatki piersiowej. Pozbawiona rusztowania część jej ściany zapada się przy wdechu i wybrzusza na zewnątrz przy wydechu, szybko prowadząc do duszności. Kaszel staje się zupełnie nieskuteczny, zarówno wskutek paradoksalnych ruchów uszkodzonej części klatki piersiowej, jak i wskutek bólu. Szybko może się rozwinąć zespół mokrego płuca, wystąpić niedrożność dróg oddechowych, niedodma, zapalenie płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>