Zespół tętnicy rdzeniowej

o niskim pH. Badania elektromiograficzne umożliwiają różnicowanie zaburzeń typu uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego, spowodowanych analgezją rdzeniową, z innymi schorzeniami nerwowo-mięśniowymi130. Doświadczenia na psach wykazały, że znaczne spadki ciśnienia oraz infuzje dożylne dużych objętości ubogich w elektrolity roztworów niekoloidowych (np. 5% glukozy) zwiększają częstość występowania objawów neurologicznych131.

Zespół tętnicy rdzeniowej przedniej (p. Lancet, 1958, 2, 515 oraz Wells C. E. C., Proc. R. Soc. Med., 1966, 59, 790) przejawia się jako porażenie dolnego neuronu ruchowego (paraplegia) bez wciągnięcia w proces sznurów tylnych przewodzących czucie ustawienia stawów, czucie dotyku i wibracji. Zespół ten występował jako powikłanie analgezji rdzeniowej (p. Annotation, Lancet, 1967, 2, 143, oraz Bryce-Smith R., Recent Advances in Anaesthesia and Analgesia, red. Hewer C. L., wyd. 11, .1972, rozdz. 7, str. 260. Edinburgh: Churchill-Livingstone).

Zaciskające zapalenie opon może wystąpić w pewien czas po wykonaniu blokady podpajęczynówkowej. Powikłanie to może się ujawnić nawet po wielu miesiącach132.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>