ZESPÓŁ MOKREGO PŁUCA

Stanem zagrażającym życiu i powodującym wysoką śmiertelność w urazach układu oddechowego jest rozwinięcie się zespołu pourazowego płuca niedodmowego, zwanego inaczej zespołem mokrego płuca lub niekardiogennym obrzękiem płuca. Może go zapoczątkować każde zaburzenie wentylacji, powstające z opisanych przyczyn. Występujące niedotlenienie wzmaga niedostateczne ruchy oddechowo, zwiększając sekrecję drzewa oskrzelowego i przesięk pęcherzykowy, co powoduje narastającą konsolidację płuca. Konsolidacja lub stwardnienie płuca następuje szybciej w przypadku jego stłuczenia lub zranienia, kiedy to od początku w okolicy obrażenia istnieje obrzęk i przekrwienie, a pęcherzyki są bądź wypełnione krwią

i płynem przesiękowym, bądź zapadnięte i uciśnięte, przy czym obszar urazu zawsze jest o wiele większy od spodziewanego. Stan taki łatwo prowadzi do infekcji. Jednocześnie dość szybko powstaje prawo-lewy przeciek z obszaru nie wentylowanych pęcherzyków, zwiększając desaturację tętniczą. Zespół ma charakter postępujący, szybko obejmuje coraz większy obszar obu płuc i szybko staje się procesem nieodwracalnym.

Objawy to duszność i sinica, częste nieskuteczne pokasływania, słyszalne furczenia i rzężenia nad polami płucnymi. Najpoważniejszym badaniem kierującym postępowaniem leczącego zespołu jest powtarzany pomiar ciśnienia tętniczego tlenu -• jest to jedyny parametr wskazujący na czynność pęcherzyków. Obraz rtg początkowo jest mylący i nieswoisty, w późniejszym okresie wskazuje różne stopnie jedno- lub obustronnej niedodmy.

Jak już wspomniano, najbardziej przekonywającym postępowaniem zapobiegawczym i leczniczym jest wspomagana wentylacja z użyciem dodatniego ciśnienia. Sztuczne oddychanie przerywa wpływ niedotlenienia i wzmożonych ruchów oddechowych na powstawanie przesięku płucnego. W prowadzeniu urazów układu oddechowego nie wolno tego postępowania opóźniać, gdyż uratuje ono wystarczającą liczbę pęcherzyków potrzebną do przeżycia. Wspomagany oddech stosuje się przez maskę twarzową, przez rurkę śródtcliawiczą czasem zachodzi potrzeba wykonania tracheostomii nawet u małych dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>