Zastosowanie neuroleptanalgezji

-1. Jako premedykacja, 0,5-2 ml talamonalu. Niekiedy występują nieprzyjemne doznania subiektywne oraz dyskinezja mięśniowa. Stopień działania przeciwbólowego zależy od ilości środka analgetycznego. Przy odpowiedniej dawce dobrze znoszone są opatrunki oparzeń, punkcje igłowe, zakładanie szwów i inne drobne urazy9. .

-2. W pewnych operacjach neurochirurgicznych, gdzie niezbędna jest przytomna współpraca pacjenta podczas zabiegu, np. w operacjach stereotaktycznych oraz podczas przecinania szlaków przednio-bocznych10. Zmniejsza ciśnienie płynu mózgowo-rdzenio- wego zarówno u zdrowych, jak i u pacjentów ze zmianami zmniejszającymi przestrzeń śródczaszkową11. Nie zmienia w znaczący sposób przepływu krwi ani zużycia tlenu przez mózg12. Może powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego w przypadkach urazów głowy lub guzów mózgu.

-3. W badaniach diagnostycznych, np. aortografii, angiokardiografii, bronchoskopii, ezofagoskopii13, fibrogastroskopii. 4. Jako uzupełnienie anestezji w schemacie: tiopenton-środek zwiotczający-podtlenek azotu-tlen14. Może wystąpić wzrost sztywności klatki piersiowej, powodujący upośledzenie oddechu własnego. Stosowanie neuroleptanalgezji zapobiega powrotowi świadomości podczas operacji15. Należy podać uzupełniającą dawkę środka przeciwbólowego, jeżeli chory się porusza, występują poty, wzrost ciśnienia krwi lub częstości tętna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>