Zapobieganie

Zapobieganie: 1. Prekuraryzacja. Dożylne wstrzyknięcie małej dawki środka niedepolaryzującego (np. tubokuraryny 3-5 mg166, gallaminy 5-20 mg)166 na 3 minuty przed podaniem sukcynylocholiny. Uważa się, że równie skuteczne są większe dawki (10 mg tubokuraryny lub 60 mg gallaminy) podane na 1 minutę przed sukcyńylocholmą nie powodują żadnych kłopotów ani przy intubacji, ani z przedłużonym bezdechem187.

-2. Dożylne wstrzyknięcie lignokainy w dawce 2-6 mg/kg (powiedzmy 300 mg) po podaniu tiopentalu i na 3 minuty przed środkiem zwiotczającym188. Takie postępowanie może spowodować przedłużenie bezdechu189.

-3. Takryna178 (p. niżej), heksafluorenium (p. niżej). 4. 500 mg witaminy C dwa razy dziennie w dniu operacji, dzień wcześniej i dzień po operacji171. Ostatnio podważa się skuteczność takiego postępowania172. Sugerowano, że uszkodzenie wrzecion mięśniowych – wykazane na podstawie poziomu fosfokinazy kreatyniny – następuje, jeżeli sukcynylocholina podawana jest w powtarzanych dawkach, szczególnie, jeżeli pacjent dostaje halotan173. Może to powodować mioglobinurię, która – wśród innych czynników – może dawać dodatnią próbę testem Haemostix w moczu174. Widoczne drżenia pęczkowe nie zawsze wiążą się z nasileniem objawów pooperacyjnych188’175.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>