Wytworzenie się dużego ropnia w miąższu płuca

poprawy leczeniem drenażem i należy podjąć decyzję leczenia operacyjnego. Polega ono na wykonaniu torakotomii, ustaleniu miejsca przecieku lub przecieków i resekcji zgorzelinowej tkanki płucnej w zakresie segmentu lub nawet płata ze szczelnym zaopatrzeniem kikuta oskrzelowego. Operacja zawsze jest połączona z odkorowa- niem płuca pokrytego grubym nalotem wlóknilca i z ewakuacją ropy oraz martwiczych tkanek z jamy opłucnej. Ssanie opłucnowe zakłada się ponownie jak po torakotomii.

Należy podkreślić, że podjęcie decyzji wykonania torakotomii u dziecka w najcięższym stadium choroby, z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową, ogólną posocznicą, nieraz z wieloogniskowym umiejscowieniem zmian chorobowych i często z obustronnym zajęciem płuc jest trudne, jednak stanowi jedyną szansę wyleczenia tycli ciężko chorych dzieci.

Wytworzenie się dużego ropnia w miąższu płuca w przebiegu g.z.p. jest powikłaniem niebezpiecznym i wymaga obserwacji na oddziale chirurgii dziecięcej. Trzeba się tu liczyć z możliwością powstania ropni przerzutowych w drugim płucu lub w innych narządach. Ropień płuca najczęściej ulega całkowitemu lub częściowemu opróżnieniu przez drogi oddechowe, czasem jednak istnieją wskazania do opróżniania go drogą celowanego nakłucia po aktualnie przeprowadzonej kontroli rtg lub

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>