Wystąpienie objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

Wystąpienie objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u każdego człowieka po operacji mogą być spowodowane przez: schorzenia naczyniowe, nowotwory, neuropatie, uraz związany z zabiegiem, np. ułożenie chorego na stole operacyjnym, pociąganie hakami itp. Zawsze konieczne jest dokładne badanie kliniczne i elektromio- graficzne.

W chwili obecnej wyczuwa się pewne nadmierne zaniepokojenie poważnymi następstwami neurologicznymi analgezji rdzeniowej, co sprawia, że popularność tej metody nie jest największa133. Z drugiej strony ma ona zdecydowanych zwolenników, którzy mimo bardzo wnikliwych obserwacji w okresie pooperacyjnym nie stwierdzają poważniejszych następstw. Wymienić tu można Nicholsona M. J. i Eversole’a V. H., J. Am. med. Ass., 1946, 132, 679 Vandama L. D. i Drippsa R. D., Anesthesiology, 1955, 38, 463 (przedrukowane w „Classical File”, Survey ol Anesthesiology, 1970, 14, 308) J. Am. med. Ass., 1956, 161, 586 Moore’a D. C. i Bridenbaugha L. D., J. Am. med. Ass„ 1966, 195, 907 Gordha T., Illustrated Handbook of Local Anaesthesia, 1969, str. 120. London: Lloyd- -Luke oraz Noble’a A. B. i Murry’ego J. C., Can. Anaesth. Soc. J., 1971, 18, 5.

Powikłania neurologiczne po analgezji rdzeniowej nie muszą być zależne od tej metody znieczulenia134, ponieważ zdarzają się one także po zabiegach chirurgicznych w anestezji135. Jako powikłanie opisywano guzy rdzenia pochodzenia naskórkowego130.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>