Wykonanie nakłucia

Wykonanie nakłucia bez wygięcia pleców może zmniejszyć częstość występowania bólów głowy, ponieważ otwór w oponie twardej nie ulega powiększeniu przez jej rozciąganie.

ROZPOZNAWANIE. Bóle głowy zależą prawdopodobnie od sposobu wykonywanej analgezji, jeżeli: a) ból jest inny, niż te, które chory miewał uprzednio b) ujawnia się lub nasila przy próbie siadania c) umiejscowiony jest w okolicy potylicy i karku

d) ustępuje po uciśnięciu brzucha – co powoduje wzrost ciśnienia żylnego. TEORETYCZNE PRZYCZYNY: a. Niskie ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Najbardziej popularna dzisiaj teoria mówi, że sploty naczyniaste nie są w stanie wytwarzać takiej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, aby utrzymać jego ciśnienie na stałym poziomie. Sytuację może dodatkowo pogorszyć utrata płynów, np. przez krwotok, wymioty, pocenie się, laktację itp. Szybkość wyciekania płynu mózgowo-rdzeniowego przekracza szybkość jego wytwarzania, co prowadzi do zmian w hydrodynamice płynu z utratą jego funkcji ochronnych przed uciskiem i pociąganiem mózgu, naczyń, opony twardej okolicy podstawy, namiotu itp. Bodźce bólowe z namiotu móżdżku przewodzone są przez nerw V, natomiast bodźce z powierzchni lub dolnej części namiotu przewodzą nerwy czaszkowe IX i X oraz trzy górne rdzeniowe nerwy szyjne. Ujemne ciśnienie panujące w przestrzeni zewnątrzoponowej może wciągać płyn z przestrzeni podpajęczynówkowej. W przypadkach wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego na skutek urazu, splot naczyniasty jest w stanie wytworzyć 500 ml płynu na dobę. U chorych, u których występują bóle głowy, stwierdzane są niższe ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego w porównaniu z grupą kontrolną, u której wykonano analgezję rdzeniową, lecz nie ma potem bólów głowy.

b. Wysokie ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego – wynik podrażnienia opon. W tych przypadkach bóle głowy zależne są od wniknięcia substancji chemicznych lub bakterii do ośrodkowego układu nerwowego. Brak jest stałej zależności między ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego a ciśnieniem tętniczym. Ciśnienie płynu zależy bezpośrednio od wewnątrzczaszkowego ciśnienia żylnego. Wykonanie próby Quecken stedta zmniejsza ból u chorych z niskim ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego, a nasila go u chorych z wysokim ciśnieniem płynu116.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>