Wykonanie blokady nerwu zasłonowego

Wykonanie blokady nerwu zasłonowego. Nerw zasłonowy bierze swój początek od 2, 3 i 4 lędźwiowego nerwu rdzeniowego. Wykonanie blokady jest konieczne w zabiegach obejmujących staw kolanowy, przyśrodkową powierzchnię uda znosi też ból powodowany przez założenie opaski uciskowej na udzie.

Blokadę przednich i tylnych odgałęzień nerwu wykonuje się w miejscu ich przebiegu przez kanał zasłonowy, poniżej górnego ramienia kości łonowej, pomiędzy mięśniem grzebieniowym a mięśniem zasłonowym zewnętrznym.

-1. Chorego układa się na wznak, z nogą lekko odwiedzioną. Zaznacza się punkt w połowie linii łączącej guzek kości łonowej z tętnicą udową, 2-3 cm poniżej więzadła pachwinowego. Wymacuje się gałąź kości łonowej i wkłuwa się jednorazową igłę nr 18 aż do momentu, gdy natrafi ona na kość. Wycofuje się ją wtedy nieznacznie i zmienia jej kierunek o 90°, do punktu położonego 2 cm poniżej gałęzi górnej i równolegle do trzonu kości udowej. W tym momencie igłę wprowadza się do otworu zasłonowego przez wkłucie jej do przodu na głębokość 4-5 cm. Po kontrolnej aspiracji i po stwierdzeniu braku oporu na tłoku strzykawki podaje się 10 ml roztworu analgetycz- nego152.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>