Wykonanie blokady nerwu kulszowego

Do zabiegu gwoździewania itp. w przypadku złamania szyjki kości udowej linię cięcia nastrzylcuje się aż do samej kości roztworem 0,5°/o lignokainy lub ametokainy 1 : 2000. Część analgetyku wstrzykuje się również pomiędzy końce złamanej szyjki, idąc z punktu położonego powyżej krętarza większego i drugiego, położonego bocznie od tętnicy udowej.

Wykonanie blokady nerwu kulszowego. Chorego układa się na zdrowym boku, z lekkim przygięciem w stawie biodrowym. 1. Wykreśla się linię łączącą rozwór krzyżowy z najbardziej wystającą częścią krętarza większego i wykonuje się analgezję skóry w połowie jej przebiegu. Wkłucia dokonuje się igłą do nakłucia lędźwiowego nr 21 i w momencie uzyskania parestezji podaje się 10-15 ml 2Vo lignokainy z adrenaliną156.

-2. Wykreśla się linię łączącą górny koniec krętarza większego z kolcem biodrowym tylnym górnym. Następnie wykreśla się prostopadłą do niej, biegnącą od punktu środkowego do dołu na 3-5 cm, gdzie wykonuje się analgezję skóry, i wkłuwa igłę pod kątem prostym, aż do momentu kiedy natrafi na kolec kulszowy, 5-7,5 cm od powierzchni skóry. Zanim igła dosięgnie kości, powinna podrażnić przebiegający w tej okolicy nerw kulszowy, dając parestezję. Wstrzykuje się 10-15 ml 2%> lignokainy. Należy unikać wstrzyknięcia donerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>