Włókniste chrząstki międzykręgowe

-7) wyrostka sutkowego i dodatkowego po każdej stronie. W przeciwieństwie do kręgów piersiowych kręgi lędźwiowe nie posiadają kręgowo- -żebrowych powierzchni stawowych.

Włókniste chrząstki międzykręgowe (krążki międzykręgowe) znajdują się pomiędzy przylegającymi powierzchniami trzonów kręgowych. Zapewniają one kręgosłupowi giętkość i stanowią V4 jego długości.

W odcinku lędźwiowym krążki międzykręgowe mają kształt klina i ułożeniem swoim dostosowują się do krzywizny kręgosłupa. Żle wykonana punkcja lędźwiowa może spowodować wypadnięcie jądra krążka mię- dzykręgowego do tyłu. Występują objawy rwy kulszowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>