Wkłucie z dostępu bocznego

Wkłucie z dostępu bocznego, jak i w linii środkowej ciała, można wykonać u osoby siedzącej, co jest ułatwieniem w przypadku pacjentów otyłych, ze zmianami reumatycznymi oraz przy identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym metodą ujemnego ciśnienia.

Należy wyszukać łatwo wyczuwalną przestrzeń międzykręgową, jeżeli to możliwe powyżej poziomu L, do wysokich blokad i niższą do blokady niskiej. Wkłucie w odcinku piersiowym jest trudniejsze, umożliwia jednak podanie mniejszej dawki środka analgetycznego. Chorzy zajmują wówczas pozycję siedzącą, a do identyfikacji przestrzeni stosuje się metodę ujemnego ciśnienia lub metodę zniknięcia oporu. W środkowej części odcinka piersiowego igłę należy wkłuwać pod kątem 40° 182.

O wniknięciu igły do przestrzeni zewnątrzoponowej świadczyć może: 1. Nagły spadek oporu w czasie wkłuwania igły, kiedy przebija ona spoiste więzadło żółte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>