Wkłucie wykonuje się na:

-3. Wkłucie wykonuje się na linii łączącej guzowatość kulszową z krętarzem większym kości udowej, w 2/3 jej długości licząc od krętarza, pod kątem prostym do powierzchni skóry, do momentu wywołania parestezji.

-4. Punktem orientacyjnym jest środek linii łączącej kolec biodrowy tylny górny z guzowatością kulszową. Blokada zapewnia dobrą analgezję do nastawiania złamań w okolicy stawu skokowego, w połączeniu, jeżeli to konieczne, z blokadą n. odpiszczelowego, wykonywaną tuż poniżej stawu kolanowego, gdzie nerw towarzyszy żyle odpiszczelowej. W kombi-

nacji z blokadą nerwu udowego dobrze nadaje się do zabiegu podwiązania żylaków na przedniej powierzchni podudzia157. Blokada powoduje równocześnie całkowite porażenie naczynioskurczowych włókien nerwowych stopy i jest sposobem lepszym, bezpieczniejszym oraz mniej bolesnym niż lędźwiowa blokada współczulna. Wzrost ucieplenia skóry pojawia się po 10 minutach i osiąga największe wartości po 20-30 minutach. Blokada n. kulszowego powoduje analgezję całej stopy z wyjątkiem obszaru skóry nad kostką przyśrodkową, unerwianego przez gałązkę piszczelową n. udowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>