Wady serca

Wady serca dzielą się na wrodzone, z którymi noworodek przychodzi na świat, oraz nabyte, najczęściej w wyniku stanów zapalnych osierdzia, mięśnia sercowego, wsierdzia, zmian rozrostowych i pourazowych.

Wady wrodzone serca i naczyń powstają we wczesnym okresie (od 11/3 do 2 miesięcy) życia zarodkowego. Zwyczajowo przyjęło się do wad wrodzonych zaliczać wady powstałe wskutek opóźnienia i zahamowania normalnego przebiegu niektórych zjawisk, takich jale stopniowe zamykanie się przewodu tętniczego, czyli połączenie pnia płucnego z aortą, niezbędne w życiu płodowym lub zamknięcie się otworu owalnego w przegrodzie międzyprzedsionkowej (foramen ovale apertum).

Przyczyny wad wrodzonych serca nie są dokładnie ustalone. Przyjmuje się, że czynnikami uszkadzającymi plód mogą być choroby wirusowe (różyczka), stany niedotlenienia płodu, nadużywanie przez matkę leków, używek, obrażenia macicy przebyte przez matkę w pierwszych tygodniach ciąży i in.

Niektórym zespołom genetycznym niejednokrotnie towarzyszą wady serca, np. w zespole Downa (trisomia 13, 18, 21) często obserwuje się całkowite postaci kanału przedsionkowo-komorowego, w zespole Turnera, charakteryzującym się pletwiastą szyją i niedorozwojom gonad, występuje zwężenie zastawki płucnej, w zespole Kartagenera, oprócz rozstrzeni oskrzeli i odwrócenia trzew, obserwuje się prawostronne ułożenie serca (dextrocardia). Niekiedy zdarza się, że w rodzinach, w których występują zaburzenia innych układów (genetyczne), wady serca pojawiają się u dwojga, a nawet trojga dzieci. Przyjmuje się, że obecnie na świecie olc. 6-S noworodków na 1000 rodzi się z wadą serca lub dużych naczyń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>