W wyniku skrętów przedsionek

W wyniku tych skrętów przedsionek i zatoka żylna znajdą się od strony grzbietowej i dogłowowo poza komorą, która pozostaje brzusznie i doogonowo, natomiast opuszka i pień płucny od góry i brzusznie. Wypustka, która oddzieliła opuszkę zanika. Z mniejszej części komory, bliższej opuszce, powstaje prawa komora, z wię-

kszej – lewa, rozrastająca się w lewo i doogonowo. Zaczyna się rozrastać przedsionek: w prawo od opuszki – prawy, a w przeciwną stronę – lewy.

Pod koniec pierwszego miesiąca życia zarodkowego zaczynają się rozwijać przegrody serca i naczyń, co prowadzi do powstania 4 jam serca i dwóch pni tętniczych – aorty i tętnicy płucnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>