W OPERACJACH KRĘGOSŁUPA

-5. W OPERACJACH KRĘGOSŁUPA. Podanie pełnej dawki roztworu do laminektomii powoduje niedokrwienie rany, co jest chętnie widziane przez wielu chirurgów. Doświadczeni anestezjolodzy podają u chorych w dobrym stanie ogólnym objętości dochodzące do 40 ml 1,5% lignokainy z adrenaliną207.

-6. ANALGEZJA W POŁOŻNICTWIE (p. rozdz. XXX). Często stosuje się w tych przypadkach bupiwakainę. Przy założeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej cewnika analgezję można ograniczyć w pierwszym okresie porodu do dolnego odcinka piersiowego i górnego lędźwiowego, a następnie rozszerzyć ją do odcinka krzyżowego w drugim okresie porodu. Może być stosowana również w opóźniającym się rozwieraniu szyjki macicy. Dawka wstępna wynosi 6-7 ml.

Niezwykle ważne staje się doświadczenie oraz właściwy dobór przypadku, gdy chodzi o blokadę zewnątrzoponową u ludzi w. podeszłym wieku. 7. PIERSIOWA ANALGEZJA ZEWNĄTRZOPONOWA. Blokada zewnątrzoponowa jest w tych razach wykonywana częściej niż blokada podpajęczynówkowa. Pomiary elektro- manometryczne wykazują, że nawet w odcinku piersiowym ujemne ciśnienie w przestrzeni zewnątrzoponowej panuje u ok. 73% pacjentów209. W celu identyfikacji przestrzeni w odcinku piersiowym polecane jest użycie indykatora Brooksa w modyfikacji Dawkinsa210.

Postępowanie z chorym podczas blokady zewnątrzoponowej. Blokada zewnątrzopcno- wa wywiera na chorego podobne działanie, jak opisane w rozdziale o analgezji podpajęczynówkowej. Postępowanie z pacjentem na stole operacyjnym jest również takie, jak przy blokadzie podpajęczynówkowej (p. str. 265). Ciśnienie krwf jest na ogół wyższe u chorych przytomnych niż u nieprzytomnych. Większość anestezjologów uważa, że chory powinien podczas zabiegu być podsypiający, i w tym celu stosuje się dożylnie tiobarbiturany, diazepam, droperidol, lub że powinien mieć dodatkowo wykonaną anestezję, np. podtlenkiem azotu z tlenem z dodatkiem halotanu lub cyklopropanu. Ciśnienie krwi kontrolowane jest w sposób opisany niżej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>