W niektórych przypadkach szczególnie złośliwego przebiegu

W przypadku wystąpienia odmy śródpiersiowej czasami zachodzi potrzeba założenia drenu ssącego w okolicę zamostkową. Wykonuje się to nakłuwając wcięcie nadmostkowe i wprowadzając grubą igłę lub dren stycznie do tylnej powierzchni mostka na głębokość kilku centymetrów i podłącza się do zestawu butli ssących.

Niekiedy zachodzi konieczność leczenia chirurgicznego w przypadku pojawienia się torbieli powietrznych. Ich obustronne wystąpienie lub duże rozdęcie ograniczają w znacznym stopniu powierzchnię oddechową. Konieczne jest wtedy od- barczenie torbieli przez ich jedno- lub obustronne nakłuwanie oraz podłączanie igieł na krótkie okresy do zestawu ssącego o niskim ujemnym ciśnieniu. Czasem po uzyskaniu zmniejszenia się lub zapadnięcia jednej torbieli nakłuwa się sąsiednią, która w tym czasie uległa powiększeniu (ryc. 4-18, 4-19 i 4-20).

W niektórych przypadkach szczególnie złośliwego przebiegu g.z.p. nie uzyskuje się rozprężenia płuca oraz ustąpienia ropniaka i odmy, nawet przy prawidłowo założonym i działającym ssaniu. Obserwuje się jednocześnie brak poprawy w ogólnym stanie dziecka, a nawet pogorszenie się jego stanu. Świadczy to o wytworzeniu się masywnych przecieków oskrzelowo-opłucnowych poprzez zniszczony procesem ropnym segment lub płat płuca. Nie można wówczas liczyć na uzyskanie jakicjkohviek

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>