W celu założenia drenażu w linii pachowej tylnej

W celu założenia drenażu w linii pachowej tylnej układa się dziecko w pozycji pionowo-skośnej i nieco na boku, z ramieniem skierowanym ku przodowi i uniesionym do kąta prostego. Po obmyciu pola operacyjnego i obłożeniu jałowymi serwetami znieczula się odpowiednie międzyżebrze 1% lignokainą w ten sposób, że po wytworzeniu bąbla w skórze wsuwa się igłę prostopadle w głąb, nastrzykując środkiem znieczulającym całą grubość powłok aż do opłucnej. Jeżeli nakłucie diagno-styczne nie było wykonane uprzednio, to najpierw wprowadza się grubą igłę ze strzykawką i pobiera treść na posiew i antybiogram. Następnie przygotowuje się odpowiedniego kalibru trójgraniec (zależnie od szerokości międzyżebrza) i dopasowuje się do jego światła dren gumowy lub plastykowy, zaznaczając najlepiej cienką nitką pożądąną długość, na którą ma być wprowadzony do jamy opłucnej, oraz nawilżając go jałowym olejem parafinowym. U małych dzieci do tego celu nadają się cewniki moczowe. Znieczulone miejsce międzyżebrza unieruchamia się między

-2 a 3 palcem lewej ręki układając je prostopadle do żeber i przecina się skórę punktowo nożem w celu łatwiejszego wprowadzenia trójgrańca. Trójgraniec wraz z mandry- nem wprowadza się przez nacięcie w głąb ściśle prostopadle do powierzchni klatki piersiowej, trzymając się blisko górnego brzegu dolnego żebra, aby uniknąć zdarzającego się czasem uszkodzenia tętnicy międzyżebrowej. Po przebiciu opłucnej usuwa się trójgraniec i wprowadza przygotowany dren przez mandryn. Po wsunięciu go do jamy opłucnej wyjmuje się mandryn, a dren ustala w pozycji zaznaczonej założoną nitką. Zakłada się pojedynczy szew jedwabny zaciskając miernie skórę wokół drenu końce szwu można wokół niego zawiązać. Na ranę zakłada się pojedynczy nadcięty gazik i dokładnie przymocowuje przylepcem do ściany klatki piersiowej. Wąskim paskiem przylepca dodatkowo unieruchamia się dren. Wolny koniec drenu podłącza się do zestawu ssącego. Założenie ssania od przodu przebiega tak samo, jedynie dziecko układa się na plecach, również w pozycji półpionowrej. Obowiązuje drugi zestaw butli ssących.

Zasadniczymi cechami prawidłowego odsysania jamy opłucnej są: szczelność, właściwy dobór i odpowiednia głębokość wprowadzenia drenów, czyli ich dobra pozycja w jamie opłucnej. Nieraz u ciężko chorego dziecka dochodzi do zropienia rany i utraty szczelności wymaga to usunięcia drenu z tego miejsca, zamknięcia chirurgicznego przetoki skórnej i założenia go w innym miejscu. Także czasem trzeba zwiększyć siłę ssania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>