Uszkodzenie naczyń

Uszkodzenie naczyń wnęki płuca lub wielkich naczyń zdarza się rzadko, czasem towarzyszy oderwaniu oskrzela. Groźbą dla życia jest tu przede wszystkim krwotok, który trzeba natychmiast rozpoznać i opanować operacyjnie. Opisuje się samoistną blokadę krwawienia przy uszkodzeniu naczyń wnęki w zakresie śródpiersia. Należy tu wspomnieć o rzadkiej możliwości zejścia krwiaka śródpiersia w postaci jego przekształcenia się w guz o charakterze otoczkowiaka [xanthofibroma – pseudotumor postin flammatorius).

Uszkodzenie serca. Uszkodzenie serca w zamkniętym urazie klatki piersiowej to różnego stopnia stłuczenia mięśnia sercowego, uszkodzenie osierdzia, tamponada serca. Ostra tam- ponada występuje zwykle przy urazie mięśnia sercowego, gdy nie jest rozerwane osierdzie i obie opłucne, krwawienie nie może się odbarczyć na zewnątrz lub do opłucnych. Wzmożone ciśnienie wewnątrzosierdziowe uciska serce i duże naczynia, zaburzając powrót żylny i wyrzut sercowy. Klasyczne objawy to poszerzenie żył szyi, głowy i kończyn górnych, tony serca ciche, robiące wrażenie oddalonych, lub niesłyszalne, spadek ciśnienia tętniczego i amplitudy tętna przy względnie wolnym tętnie. Najważniejszymi badaniami są powtarzane pomiary ciśnienia żyl- nego, powtarzany zapis EKG, stwierdzenie małych wychyleń serca w badaniu rtg przy czasem nie powiększonej jego sylwetce.

W czasie prowadzenia ogólnej resuscytacji, wykonywania badań i przygotowania do operacji powinno się przeprowadzić próbę odbarczania osierdzia przez nakłucie go i aspirację krwiaka, wprowadzając igłę poprzez lewy kąt między wyrostkiem mieczykowatym a żebrami (trójkąt Larreya).

W zespole urazów wielonarządowych, zwłaszcza skojarzonych urazów klatki piersiowej i brzucha, zawsze może dojść do uszkodzenia przepony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>