USZKODZENIA PRZEŁYKU

Przedziurawienie przełyku może wystąpić już u noworodka w wyniku nasilonej resuscytacji lub zgłębnikowania żołądka zbyt twardym cewnikiem. W późniejszym wieku w każdym zespole urazu klatki piersiowej również może być uszkodzony przełyk opisano także samoistne pęknięcie przełyku lub w wyniku procesu chorobowego – jego ściany. Najczęściej jednak zdarza się ono u dzieci przy połknięciu ciała obcego dziurawiącego przełyk, a także przy próbach jego usunięcia. Nierzadko do uszkodzenia przełyku dochodzi w czasie manipulacji diagnostycznych i leczniczych, np. w czasie rozszerzania przełyku po oparzeniu.

Pęknięcie przełyku jest groźną chorobą, nie rozpoznane najczęściej doprowadza do śmierci wśród burzliwych objawów wstrząsu, zakażenia śródpiersia, odmy śród- piersiowej i podskórnej lub opłucnowej, zakażenia opłucnej lub otrzewnej. Wyjątkowo ustala się przetoka przełykowo-opłucnowa podtrzymująca przewlekły ropniak opłucnej, nie poddający się typowemu leczeniu. Towarzyszy temu zwykle znaczne wyniszczenie dziecka. Rozpoznanie stawia się wtedy na podstawie uzyskania treści ropno-pokarmowej z nakłucia opłucnej potwierdza je badanie rtg przełyku

z użyciem środka cieniującego – uwidacznia się wtedy miejsce przedziurawienia i jego rozległość. Leezenie wcześnie stwierdzonego przedziurawienia przełyku. Polega ono na wykonaniu torakotomii, odszukaniu miejsca uszkodzenia, odświeżeniu brzegów rany i zeszyciu. Przy braku objawów zajęcia jamy opłucnej poleca się dojście pozaopłucnowe, w przypadku przebicia do opłucnej po torakotomii przezopłucnowej pozostawia się drenaż ssący. Bezpieczniej jest w czasie tej samej operacji wykonać przetokę żołądkową w każdym razie karmienie doustne rozpoczyna się dopiero po ok. 10 dniach.

Leezenie przetoki przełykowo-oplucno- wej z ropniakiem. Rozpoczyna się od wykonania przetoki żołądkowej w celu całkowitego wyłączenia karmienia doustnego jednocześnie zakłada się drenaż ssący jamy opłucnej i stosuje się dekortylcację farmakologiczną. Konieczne jest intensywne leczenie ogólne, gdyż zwykle dzieci te znajdują się w stanie przewlekłej posocznicy po wielotygodniowym leczeniu objawowym. Postępowanie takie doprowadza często – po różnic długim okresie – do samoistnego wygojenia się miejsca przedziurawionego i ustąpienia ropniaka. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba leczenia operacyjnego polega ono na torakotomii, odszukaniu przetoki, wycięciu jej brzegów i zeszyciu. Ranę przełyku dobrze jest pokryć jakąś tkanką z sąsiedztwa. Operacja zawsze jest połączona z dekorty- lcacją płuca i założeniem drenażu ssącego (ryc. 4-26).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>