USZKODZENIA INNYCH NERWÓW

Jeżeli podwójne widzenie nie przemija, poleca się choremu noszenie ciemnych okularów, których zewnętrzna jedna trzecia po stronie podwójnie widzącego oka jest nieprzezroczysta. W połowie przypadków po miesiącu występuje poprawa. W grę może wchodzić leczenie operacyjne, jeżeli po dwóch latach nie obserwuje się poprawy. W 25% przypadków zmiany dotyczą obydwu nerwów.

Opisywano zajęcie każdego z nerwów czaszkowych, z wyjątkiem nerwu I i X, jak również nierzadko występującą przemijającą głuchotę i dzwonienie w uszach. Podwójne widzenie opisywano również po anestezji oraz po użyciu środków zwiotczających.

-6. USZKODZENIA INNYCH NERWÓW. Trwałe następstwa neurologiczne opisał po raz pierwszy Koenig w r. 1906128. Przemijające uszkodzenie ogona końskiego powoduje zaburzenia odruchów z kończyn dolnych-, nietrzymanie stolca, zatrzymanie moczu, utratę funkcji płciowych, ubytki czucia w okolicach unerwionych przez korzenie lędźwiowo- krzyżowe i okresowe porażenie nerwu strzałkowego. Większość z tych powikłań ustępuje samoistnie. Opisywano zapalenie korzeni nerwowych, wstępujące zapalenie rdzenia, zlepne zapalenie opony pajęczej, zapalenie opon i mózgu, objawy opuszkowe. Przyczyny tych powikłań nie są w pełni poznane, nie są też one zawsze zależne od sposobu analgezji129. Powodem mogą być podawane leki, jak również duża objętość roztworu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>