URAZY ZAMKNIĘTE

U dzieci występują najczęściej i zwykle bez uszkodzenia ściany klatki piersiowej. Tłumaczy się to jej bardzo znaczną elastycznością i możliwością odkształcania. Jest to jednak moment dość niebezpieczny, gdyż bywa nie rozpoznane na czas uszkodzenie narządów wewnętrznych przy braku zewnętrznych cech urazu.

Urazy zamknięte mogą być wynikiem uderzenia lub zgniecenia klatki piersiowej, upadkiem z wysokości, podmuchem wybuchu. Mogą one spowodować złamanie mostka, złamanie żebra lub żeber jedno lub obustronne, uszkodzenie chrząstek żebrowych, uszkodzenie naczyń powłok klatki piersiowej – międzyżebrowych i sutkowych wewnętrznych i naczyń płucnych, uszkodzenie opłucnej płucnej z różnego stopnia rozerwaniem miąższu płuca, uszkodzenie opłucnej śródpiersiowej, rozerwanie oskrzela – najczęściej głównego lub tchawicy, stłuczenie płuca różnego stopnia. Może również wystąpić uszkodzenie naczyń wnęki płuca lub wielkich naczyń, uszkodzenie osierdzia i serca, przełyku, przepony, przewodu piersiowego. Czasem zamknięty uraz klatki piersiowej ujawnia istniejący proces nowotworowy opłucnej lub płuca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>