URAZY UKŁADU ODDECHOWEGO

Urazy klatki piersiowej u niemowląt i dzieci są rzadkie. Występują zwykle wskutek wypadków ulicznych, samochodowych, wskutek przygniecenia lub upadku z wysokości zwykle są to urazy wielonarządowe, dotyczące jamy brzusznej, czaszki, kończyn. Izolowane urazy klatki piersiowej, zwłaszcza rany penetrujące, zdarzają się u dzieci jeszcze rzadziej.

Urazy klatki piersiowej pociągają za sobą poważne zaburzenia czynności oddechowej i krążenia, które pogłębia często współistniejąca utrata krwi. Muszą być szybko rozpoznawane i szybko powinno być wdrożone odpowiednie postępowanie lecznicze.

Zwykle przede wszystkim i najczęściej występują zaburzenia wentylacji. Mogą być spowodowane uszkodzeniem tchawicy, oskrzeli, płuca, opłucnej z powstaniem

odmy opłucnowej, śródpiersiowej i podskórnej lub stłuczeniem miąższu płuca, uszkodzeniem naczyń płuca lub międzyżebrowych z szybko narastającym krwiakiem śródopłucnowym. Wielokrotne, tzw. drzwiczkowe złamanie żeber, wytwarzające opaczne ruchy oddechowe uszkodzonej części klatki piersiowej, odma opłucnowa pod ciśnieniem oraz rany drążące otwarte ściany klatki piersiowej powodują wczesne i poważne zaburzenia wentylacji. Należy pamiętać o możliwości uszkodzenia prze-pony i urazu okolicy nadbrzusza, które dodatkowo upośledzają wentylację przez unieruchomienie przepony i rozstrzeń żołądka. W urazach wielonarządowych pogłębienie zaburzeń wentylacji może być wywołane zapadnięciem głośni przy utracie przytomności lub zachłyśnięciem się treścią pokarmową (rys. 4-21 i 4-22).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>