URAZY OTWARTE

U dzieci urazy otwarte spowodowane są najczęściej ranami kłutymi: szkło, ostre gałęzie drzewa, żerdzie parkanów, choć zdarzają się również rany postrzałowe pojedyncze lub mnogie, np. wybuch pocisku. Z uwagi na przypadkowość umiejscowienia tego rodzaju urazu każdy chory musi być traktowany indywidualnie. Rany kłute klatki piersiowej mogą dotyczyć tylko układu oddechowego, postrzały mnogie to zwykle urazy wielonarządowe, wymagające skojarzonego leczenia.

Odma otwarta. Najważniejszym i jednym z najgroźniejszych dla życia skutków rany penetrującej ścianę klatki piersiowej jest powstanie otwartej zasysającej odmy. W razie jej stwierdzenia obowiązuje już na miejscu wypadku zamknięcie rany przez prowizoryczne zeszycie lub szczelne jej zatamponowanie, czyli zamiana odmy otwartej na zamkniętą. Przy narastaniu ciśnienia wewnątrzopłucnowego, świadczącym o jednoczesnym zranieniu płuca, można przez ranę założyć dren, ranę uszczelnić i okresowo odsysać powietrze z jamy opłucnej, pozostawiając do warunków szpitalnych opracowanie rany i założenie prawidłowego drenażu. Często ranie penetrującej towarzyszy krwotok, a zranienie płuca, np. raną postrzałową, powoduje na różnym, ale zawsze rozległym obszarze, zmiażdżenie, obrzęk i wylewy w tkance płucnej. Początkowo trudno jest zwykle dokładnie ocenić rozległość uszkodzeń układu oddechowego, toteż zawsze obowiązuje szczegółowa obserwacja rannego.

Leczenie. Przy każdym obwodowym uszkodzeniu płuca należy przyjąć postępowanie zachowawcze przy pełnej kontroli nad odmą lub krwawieniem. Ważne jest uspokojenie chorego i podawanie leków przeciwbólowych. Operacyjne wskazania to podejrzenie uszkodzenia wnęki, serca, przełyku, a także konieczność usunięcia ciał obcych zagnieżdżonych w czasie otwartego urazu w obrębie układu oddechowego. W otwartych urazach częściej niż w zamkniętych należy się liczyć z możliwością zakażenia: ropniakiem opłucnej i ropniem płuc, skąd konieczność podawania anty-biotyków.

W większości zamkniętych i otwartych urazów układu oddechowego u dzieci wystarcza również postępowanie zachowawcze przy czujnej obserwacji stanu chorego. Wskazaniem do wczesnej torakotomii staje się brak poprawy przy prowadzeniu resuscytacji, utrzymujący się krwotok, zatrzymanie akcji serca. Wczesnej torakotomii, ale opóźnionej przez konieczną obserwację, podlegają: utrzymujący się przeciek powietrza i brak rozprężania się płuc, stwierdzenie rozerwania oskrzela głównego, ostrogi lub tchawicy, utrzymujące się krwawienie, obecność wewnątrz- opłucnowo dużych ciał obcych, uraz przełyku i przepony. Opóźniona torakotomia to ewakuacja skrzepów zalegających w jamie opłucnej w celu uzyskania rozprężenia się płuca i uniknięcia zakażenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>