Unaczynienie żylne

Unaczynienie żylne rdzenia kręgowego. Żyły grupują się w sploty przednie i tylne. Zbierają krew wzdłuż korzeni nerwowych, biegną przez otwory międzykręgowe, łączą się z żyłami kręgowymi, lędźwiowymi i żyłą nieparzystą.

Unerwienie opon mózgowych. Tylna część opony twardej i podpajęczynówkowej nie posiada zakończeń nerwowych, stąd przebicie opony twardej nie powoduje doznań bólowych. Część przednia unerwiona jest przez nerwy zatokowo-kręgowe każdy z nich wnika przez otwór międzykręgowy, a ich odgałęzienia podążają ku górze na odległość jednego segmentu i dwóch segmentów ku dołowi40.

Przestrzeń podpajęczynówkowa. Zawarta jest między oponą pajęczą i miękką. W okolicy lędźwiowej zajmuje w wymiarze przednio-tylnym ponad połowę kanału kręgowego. Łączy się z układem komór mózgowych na podstawie mózgu. W przestrzeni tej znajdują się korzenie nerwów rdzeniowych więzadła ząbkowane gąbczasta siateczka włó- kienek łącznotkankowych, łączących oponę miękką i pajęczą płyn mózgowo-rdzeniowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>