Układ pokarmowy

Układ pokarmowy. Przedzwojowe włókna współczulne od Th3 do L, przewodzą do jelit impulsy hamujące. Nie mają one żadnego wpływu na przełyk, który unerwiony jest przez nerwy błędne. Wyłączenie unerwienia współczulnego powoduje skurcz jelita cienkiego, pozostaje bowiem niczym nie zrównoważone działanie nerwu błędnego. Zwieracze są rozluźnione, perystaltyka żywa, chociaż nie szybsza niż normalnie. Manipulacje wykonywane przez chirurga, jak i podanie przed zabiegiem atropiny, mogą spowodować rozdęcie jelit. Nudności i wymioty, zależne od stopnia spadku ciśnienia, przechodzą falami, trwają około minuty i przemijają samoistnie. W przypadkach wysokich blokad rdzeniowych śledziona powiększa się 2- lub 3-krotnie, co związane jest z porażeniem odśrodkowych włókien współczulnych (nerwy trzewne) unerwiających ten narząd. Impulsy z górnej połowy jamy brzusznej mogą przechodzić drogą nie zablokowanych nerwów błędnych i prawdopodobnie przeponowych, powodując u przytomnego chorego przykre odczucia. Zapobiega temu zjawisku przyprzełykowa infiltracja środkiem analgetycznym i zablokowanie w ten sposób dośrodkowych włókien nerwu błędnego.

TEORETYCZNE PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA NUDNOŚCI I WYMIOTÓW: a) spadek ciśnienia, b) zwiększona perystaltyka, c) podrażnienie zakończeń i splotów nerwowych, szczególnie nerwu błędnego, d) obecność żółci w żołądku, spowodowana rozluźnieniem odźwierniką i zwieraczy przewodu żółciowego, e) premedykacja morfiną lub petydyną, f) czynniki psychiczne, g) hipoksja.

LECZENIE. Polega na zwalczaniu hipotensji i hipoksji, jeżeli są obecne, dożylnym podawaniu atropiny108, poleceniu choremu, aby głęboko oddychał przez usta, uspokojeniu i wygodnym ułożeniu chorego, uzupełniającym uśpieniu tiopentalem, mieszaniną podtlenku azotu z tlenem, wziewnym środkiem anestetycznym itp., jeżeli objawy utrzymują się lub przeszkadzają w przeprowadzanym zabiegu operacyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>