Układ nerwowy:

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BLOKADY WŁÓKIEN NERWOWYCH: 1) autonomiczne przedzwojowe włókna B, 2) włókna przewodzące czucie temperatury, najpierw zimna, potem ciepła, 3) włókna przewodzące czucie kłucia (szpilka), 4) włókna przewodzące bodźce bólowe silniejsze niż poprzednie, 5) włókna przewodzące czucie dotyku,

-6) włókna przewodzące czucie głębokie, 7) somatyczne włókna ruchowe, 8) włókna przewodzące czucie wibracji i impulsy z proprioreceptorów. Przyjmowano, że powrót funkcji występuje w odwrotnej kolejności, jednak czynność układu współczulneg.o powraca przed czuciem68.

Dane na temat wrażliwości włókien nerwowych na działanie roztworów środków anal- getycznych można znaleźć w: Nathan P. W. i Sears T. A., Anaesthesia, 1963, 18, 467.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>