Ujemne ciśnienie zewnątrzoponowe

Ujemne ciśnienie zewnątrzoponowe może tłumaczyć wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego do przestrzeni zewnątrzoponowej po nakłuciu lędźwiowym. Ciśnienie w odcinku szyjno-piersiowym przestrzeni zewnątrzoponowej odpowiada ciśnieniu w żyle głównej górnej, natomiast ciśnienie w lędźwiowej przestrzeni zewnątrzoponowej – ciśnieniu w żyle głównej dolnej. Zmiany ciśnienia w klatce piersiowej lub w jamie brzusznej mogą się przenosić na przestrzeń zewnątrzoponową bezpośrednio przez otwory międzykręgowe i pośrednio przez żyłę główną dolną lub górną. Wzrost ciśnienia może ułatwić rozprzestrzenianie się roztworu środka analgetycznego161.

Miejsce działania. Roztwór środka analgetycznego wstrzyknięty do przestrzeni zewnątrzoponowej może wywierać działanie: 1) na korzenie nerwowe w przestrzeni zewnątrzoponowej, 2) na korzenie nerwowe w przestrzeniach przykręgosłupowych, gdzie pozbawione są już one opony twardej162, 3) na korzenie nerwowe w przestrzeni podpajęczynówkowej, jako że część środka może przenikać przez oponę twardą163, 4) po przeniknięciu pod onerwie i oponę miękką w tzw. obszarze rękawa164, w miejscu połączenia się korzeni przednich i tylnyęh. Środki analgetyczne mogą przenikać aż do samego rdzenia kręgowego, a stamtąd do płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie ich stężenie jest zbyt niskie, aby mogły wywierać działanie farmakologiczne105. Tak więr, wstrzyknięty roztwór środka analgetycznego może szerzyć się w górę i w dół przestrzeni zewnątrzoponowej, zwłaszcza u osób starszych, bocznie do przestrzeni przykręgosłupowych, szczególnie u osób młodych oraz dośrodkowo wzdłuż przestrzeni pod na- nerwiem i onerwiem166.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>