Typowy kręg lędźwiowy

Typowy kręg lędźwiowy składa się z: 1) trzonu kręgowego 2) dwóch mocnych łuków skierowanych ku tyłowi podczas wykonywania blokady przykręgosłupowej może dojść do niezamierzonego przebicia opony twardej przez igłę przechodzącą przez otwory międzykręgowe

-3) dwóch blaszek opony, łączących się w tyle i otaczających otwór kręgowy 4) grubego, szerokiego i czworobocznego wyrostka kolczystego

-5) dwóch górnych i dwóch dolnych wyrostków stawowych, wystających odpowiednio ku górze i ku dołowi i tworzących połączenia stawowe 6) dwóch wyrostków poprzecznych stanowiących odpowiedniki żeber

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>