Torbiele

Torbiele te mogą wystąpić jednocześnie z innymi zmianami w płucach w przebiegu g.z.p. Mogą utrzymywać się długo – wtedy czasem w ich świetle pojawia się wysięk nie będący dowodem rozpadu miąższu płucnego i dający w obrazie rtg poziom płynu (tzw. dobrotliwe ropnie Caffeya) – i ustąpić samoistnie. Mogą jednak wytworzyć odmę oplucnową lub śródpiersiową i podskórną przez pęknięcie do jamy opłucnej lub zrębu płuca. Czasem pojawiają się obustronnie lub ulegają bardzo zna-cznemu rozdęciu i dają objawy takie, jak odma opłucnowa pod ciśnieniem.

Zmianą wcześnie występującą w g.z.p. jest wysięk ropny opłucnej, często od razu masywny. Charakteryzuje go wczesne tworzenie się włóknika i odkładanie się go na opłucnej ściennej i opłucnej płucnej. Ten odczyn ropny opłucnej powstaje zwykle jednocześnie ze zmianami w miąższu płuca i należy go odróżnić od ropniaka z odmą powstałego po pęknięciu ropnia podoplucnowego.

Wszystkie opisane ostre procesy chorobowe w przebiegu g.z.p. mogą występować jednocześnie lub naprzemiennie, zajmując różne odcinki jednego lub obu płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>