Torbiele enterogenne

Nierzadko torbiele enterogenne bywają bozobjawowe, wykrywane przypadkowo. Objawy zależą od umiejscowienia i rozmiarów guza, mogą to być objawy związane z uciskiem guza na otaczające narządy – bóle w klatce piersiowej, kaszel, krwio- plucie. Bóle mogą wystąpić także w związku ze zwiększeniem się ciśnienia wewnątrz torbieli. Objawy ostre pojawiają się przy zakażeniu torbieli lub przy owrzodzeniu bądź przedziurawieniu torbieli wysłanej błoną śluzową żołądka.

Badanie rtg ujawnia najczęściej obecność kulistego, owalnego lub podłużnego zacienienia o wyraźnych gładkich granicach w śródpiersiu tylnym. Niekiedy pomocna jest ezofagografla lub zdjęcia warstwowe. W przypadku dużego zdwojenia na plan pierwszy wysuwa się znaczne i czasem nieregularne poszerzenie cienia śródpiersia. W obrazie rtg torbiele różnicuje się przede wszystkim z guzami pochodzenia nerwowego, przy położeniu w obrębie pól płucnych z torbielą innego pochodzenia. Stwierdzenie zmian w kręgach szyjnych lub piersiowych nasuwa właściwe rozpoznanie.

Leczenie. Całkowicie pewne rozpoznanie przed wyłuszczeniem torbieli jest jednak niemożliwe, dlatego nawet zdwojenie bezobjawowe, wykryte przypadkowo stanowi wskazanie do leczenia operacyjnego. Polega ono na wykonaniu torakotomii, otwarciu opłucnej śródpiersiowej i wyłuszczeniu guza w całości, jeśli ściana mięśniowa torbieli daje się oddzielić od ściany przełyku. W przypadku braku możliwości rozdzielenia obu struktur na przełyku pozostawia się warstwę mięśniową torbieli usuwając doszczętnie błonę śluzową.

Zdwojenie rozległe przechodzące przez przoponę można usunąć częściowo, pozostawiając jego brzuszną część, jeśli w części piersiowej nie stwierdza się błony śluzowej żołądka. Jeżeli zmiana wysłana jest błoną śluzową żołądka lub jeśli nie stwierdzi się pełnej komunikacji zdwojenia z dwunastnicą lub jelitem, to bezpieczniej jest usunąć zdwojenie w całości, nawet rozkładając leczenie operacyjne na dwa etapy. Rokowanie jest dobre.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>