Stłuczenie płuca

Stłuczenie płuca u dzieci może nastąpić bez zewnętrznych cech urazu. Podkreśla się rolę zamkniętej głośni w chwili urazu występuje wtedy rozleglejsze stłuczenie płuca, a mniej obrażeń pozapłucnych klatki piersiowej. Jeśli stłuczenie jest połączone z uszkodzeniem opłucnej płucnej lub śródpierSiowej, to wystąpi odma opłuc- nowa lub śródpiersiowa i podskórna, a także krwawienie do jamy opłucnej. Najczęściej jednak niedodmę powoduje przekrwienie bierne okolicy urazu oraz wylewy krwi wewnątrzpłucne do zrębu płuca i wewnątrzpęcherzykowe. Niedodma może zajmować różne odcinki płuca, może mieć charakter niedodmy płatowej, może poszerzać się w różnym czasie po urazie.

Krwawienie śródpęcherzylcowe powoduje blokadę pęcherzyków dając w badaniu rtg obraz jednolitego przymglenia. Należy jednak pamiętać o tym, że w obrazie rtg obszar stłuczonego miąższu może się ujawnić dopiero po 4 godzinach po urazie i zawsze jest mniejszy od faktycznego obszaru zmian. Wylewy krwi do przestrzeni okołooskrzelowych i okołonaczyniowych uwidaczniają się w postaci nieregularnych ognisk zagęszczeń skrzepimy w drogach oddechowych lub ucisk krwiaków z zewnątrz prowadzą znów do niedodmy lub odcinkowej rozedmy obturacyjnej. Stany te stanowią doskonale podłoże do infekcji. Niewielkiego stopnia stłuczenie płuca cofa się w 1-3 tygodnie z pozostawieniem niewielkich blizn miąższu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>