SPOSÓB LUNDA76.

Do operacji przepukliny i wyrostka robaczkowego: 16, 14 lub 12 mg. Do operacji w dolnej części brzucha: 18, 16 lub 14 mg. Do operacji w górnej części brzucha: 20, 17 lub 14 mg.

b. SPOSÓB LUNDA76. W 20 ml potrójnie destylowanej wody rozpuszcza się 20 mg krystalicznej ametokainy. Ciężar właściwy otrzymanego roztworu wynosi 1002 w temperaturze ciała. Roztwór stosowany jest jako hipobaryczny.

-4. Lignokaina. Jest polecana w endoskopowych prostatektomiach, do których podaje się ją choremu znajdującemu się w pozycji siedzącej, w dawce 1,5 ml. Analgezja powinna osiągnąć poziom mniej więcej Thir>77. 5% roztwór lignolcainy działa silniej niż 0,5°/o roztwór cinchokainy i wywołuje wyżej sięgającą analgezję, co związane jest z jego rozprzestrzenianiem się w przestrzeni podpajęczynówkowej. Może powodować całkowite i nieprzyjemne odrętwienie z utratą czucia dotyku78. Roztwór 5% lignokainy w 7,5% glukozie (c. wł. 1035) był w ostatnim okresie ponownie poddawany próbom, podczas których stwierdzono jego ujemne cechy, a mianowicie rozprzestrzenianie się w płynie mózgowo-rdzeniowym z nieoczekiwaną szybkością79.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>