SPOSÓB ETHERINGTONA-WILSONA

Istnieje przekonanie, że roztwór cinchokainy 1 : 5000 może być uważany za hipoba- ryczny w temperaturze pokojowej i że może być on wstrzykiwany bez uprzedniego ogrzania. Chory znajduje się w dowolnej pozycji, po czym układany jest w zależności od wymogów przeprowadzanego zabiegu operacyjnego. W sposobie tym działanie analgetyczne opiera się na czysto wolumetrycznym przemieszczeniu płynów72.

b. SPOSÓB ETHERINGTONA-WILSONA73. Polega na mierzeniu czasu przemieszczania się lekkiego roztworu w górę kanału kręgowego, u chorego znajdującego się w pozycji siedzącej. Szczegóły patrzę Lee J. A. i Bryce-Smith R., Practical Regional Analgesia, 1976, Amsterdam: Excerpta Medica Foundation.

c. SPOSÓB LAKE’A74. Tak jak sposoby Howarda Jonesa i Etheringtona-Wilsona, rzadko obecnie stosowany w W. Brytanii. 3. Chlorowodorek ametokainy. Używany jest w postaci kryształów rozpuszczonych w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako czysty roztwór 1% lub zmieszany z 10% glukozą. Jako 1% roztwór w 5% lub 6% glukozie w dawkowaniu nie odbiega od podawania hiperbarycznej cinchokainy (roztwór Silvertona). Zmieszanie 1% roztworu z lVs częściami 10% glukozy daje c.wł. roztworu 1013. Środek często stosowany w Stanach Zjednoczonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>