Ruchy rąk i barków

-5. Ruchy rąk i barków spowodowane skurczami mięśniowymi. Najczęściej obserwowane u chorych w płytkim śnie, wywołanym tiopentalem lub rozpuszczalnym hekso- barbitalem. Konieczne może być dożylne wstrzyknięcie heroiny, petydyny, diazepamu, większej dawki barbituranów lub zastosowanie płytkiej anestezji.

-6. Całkowita analgezja rdzeniowa. Anestezjolog wykonujący blokadę zewnątrzopono- wą zawsze musi pamiętać o możliwości jej wystąpienia217. Jeżeli do niej dojdzie, w ciągu 3 minut od wstrzyknięcia leku anałgetycznego, należy spodziewać się następujących objawów: a) znacznego spadku ciśnienia, b) bezdechu, c) poszerzenia źrenic, d) utraty przytomności. Chory znajduje się w olbrzymim niebezpieczeństwie śmierci z uduszenia. Postępowanie: chorego należy ułożyć w pozycji na wznak, zapewnić wentylację płuc, unieść mu nogi, wstrzyknąć środek zwężający naczynia przez uprzednio zapewniony dostęp do żyły, podłączyć kroplówkę. W większości przypadków takie postępowanie ratuje życie chorego. Następnie można zaintubować pacjenta i prowadzić oddech kontrolowany równymi objętościami tlenu i podtlenku azotu. W większości przypadków można przystąpić do zabiegu operacyjnego, a oddech powraca po ok. 1 godzinie. Nieprzyjemne powikłania są mało prawdopodobne.

-7. Toksyczne działanie wstrzykniętego leku. Może wystąpić po podaniu stosunkowo małej dawki216, nie jest jednak powikłaniem występującym często. Może być nastęo- stwem podania leku donaczyniowo lub zewnątrzopcnowo, tak że wykonana blokada może nie wystąpić w ogóle, lub też występuje w pełnym zakresie. Typowymi objawami są zaburzenia świadomości, przechodzące w skurcze mięśniowe, drgawki, a nieraz i w bezdech. Z reguły objawy występują zaraz po wstrzyknięciu, ale pojawienie się ich może być także opóźnione218. Postępowanie: podanie barbituranu (np. 150 mg tio- pentalu) do uprzednio wkłutej kaniuli dożylnej (wkłucie się do żyły u chorego w napadzie silnych drgawek może być niemożliwe) korzystny jest również w takich razach diazejpam podanie tlenu, jeżeli to konieczne przy użyciu IPPV zabezpieczenie zębów i języka chorego przed urazem w czasie drgawek wstrzyknięcie 50 mg skoliny. W doświadczeniu autorów nigdy nie zaszła konieczność wykorzystania tej ostatniej możliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>