ROZWÓJ PŁODOWY SERCA I DUŻYCH NACZYŃ ROZWÓJ SERCA

Zawiązek serca tworzy się w 3 tygodniu życia zarodkowego między owodnią a pęcherzykiem żółtkowym, w miejscu zgrubienia ściany w dolnej części pierwotnej jamy ciała. Następuje tam morfologiczne przekształcenie się komórek mezoder- malnych i komórek mezenehymalnych zwanych angioblastami.

Proliferacja angioblastów na brzusznej powierzchni płytki staje się zawiązkiem śródbłonka przyszłej cewy sercowej. Z komórek mezodermy rozwijają się mięsień sercowy i nasierdzie.

W pierwszej fazie rozwoju układu sercowo-naczyniowego wszystkie elementy są podwójne i symetryczne, w dalszym przebiegu łączą się ze sobą w twory pojedyncze, a niektóre odcinki zanikają. Początkowo zarodek ma dwie cewy sercowe, które rosnąc w kierunku dogłowowym stają się cewą pojedynczą z dwiema aortami brzusznymi i od strony grzbietowej z dwoma lukami pierwotnej aorty grzbietowej. W dalszym rozwoju powstaje pierwotna cewa sercowa z podwójną aortą brzuszną i z dwoma lukami aortalnymi. Po połączeniu się obu aort grzbietowych w jedno naczynie powstaje aorta zstępująca. Do ogonowych rozgałęzień cewy uchodzą ujścia początkowo trzech żył, przez które płynie krew: z pęcherzyka żółtkowego, z łożyska i z trzew w żyle wspólnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>