ROZWÓJ NACZYŃ

Łuki aortowe, których w sumie jest 6, zanikają w różnych okresach życia płodowego. Ostatecznie po podziale wspólnego pnia tętniczego powstaje jeden łuk aorty, zwykle lewostronny (chociaż bywa i odwrotnie). Pierwszy i drugi łuk zanikają najwcześniej obustronnie. Z niezrośniętych dogłowowych ramion obu aort grzbietowych powstaje prawa i lewa tętnica szyjna wewnętrzna. Z dogłowowych wolnych ramion obu aort brzusznych powstają tętnice szyjne zewnętrzne. Po prawej stronie z 4 łuku aortalnego powstaje prawa tętnica podobojczykowa, a doogonowa część aorty brzusznej zanika. Lewa tętnica podobojczykowa powstaje już z właściwego łuku aorty. Obecność i ewentualne przeznaczenie 5 łuku aortalnego są lcwestio-

nowane. Z 6 luku aor talu ego po stronie prawej część luku zanika, a z części powstaje zawiązek prawej gałęzi tętnicy płucnej. Po lewej stronie – z części rozwija się zawiązek lewej tętnicy płucnej i z części przetrwały przewód tętniczy.

Żyła główna górna powstaje z żył zasadniczych (uencte cardinales), wspólnej i górnej. oraz z prawej żyły nieparzystej [v. azygos). Żyła główna dolna powstaje z małych żył zasadniczych, prawej żyły żółtkowej i z łączących zespoleń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>