Rozpoznanie odmy u noworodka

Rozpoznanie odmy u noworodka ciągle jeszcze w dużej mierze zależy od podejrzliwości lekarza opisano przypadki prób poprawienia wentylacji u dziecka z odmą przez stosowanie wspomaganego oddychania, co bardzo pogorszyło sytuację. Konieczna jest więc bardzo dokładna diagnostyka zaburzeń oddychania u noworodka. Rozpoznanie ustala z pewnością badanie rtg – zdjęcia a-p i boczne w pozycji

wiszącej. W niewielkiego stopnia odmie zwykle wystarcza jedno- lub dwurazowa aspiracja powietrza z opłucnej za pomocą igły i strzykawki, często również powietrze w jamie opłucnej wchłania się samoistnie i objawy odmy cofają się. Czasem jednak należy liczyć się z potrzebą założenia drenażu ssącego. W przypadkach wystąpienia nasilonej odmy śródpiersiowej, przechodzącej na szyję i twarz, należy również założyć odbarczający drenaż śródpiersia. Każdy rodzaj odmy noworodkowej stanowi wskazanie do podania antybiotyków.

Naturalnym następstwem odmy może być wynaczynienie krwi do jamy opłucnej. Krwawienie czasom może być duże i oprócz objawów ograniczenia wentylacji powoduje znaczną dla noworodka utratę krwi. Odprowadzenie krwi drogą nakłuć może być trudniejszo niż powietrza i niecałkowite, co grozi powstaniem ropniaka. Istnieją wskazania do założenia drenażu ssącego, podania antybiotyków, uzupełnienia strat krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>