Rozpoznanie bąblowca

Rozpoznanie bąblowca płuca jest wskazaniem do operacji. Zależnie od umiejscowienia torbieli wykonuje się resekcję brzeżną, segmentarną lub płatową. Poleca się wyłuszczenie torbieli, zwłaszcza mnogich przez delikatne nacięcie miąższu płucnego

-1 torebki zewnętrznej, ostrożne odsłonięcie ektocysty o marmurowobiałym kolorze i jej wypchnięcie przez zastosowanie wzmożonego Ciśnienia w drogach oddecho- Ryc. 4-29. Objaw rentgenowski pływającej wych (rozdęcie płuca) rodzi się ona wtedy lilii wodnej.

z miąższu płucnego. Pęknięcie torbieli. w czasie operacji jest niebezpieczne, gdyż grozi powstaniem bąblowicy wtórnej i dlatego niektórzy polecali przed usunięciem opróżnienie jej przez nakłucie i wprowadzenie do wewnątrz 3-10% formaliny, która zabija sltoleksy. Osobiście nie uważam tego postępowania za wskazane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>