Rozerwanie jednej z głównych dróg oddechowych

Rozerwanie jednej z głównych dróg oddechowych jest bezwzględnym wskazaniem do wykonania wczesnej torakotomii, odszukania miejsca uszkodzenia i założenia szwu oskrzelowego. Konieczna jest więc rozszerzona diagnostyka tego stanu, polegająca przede wszystkim na wykonaniu bronchoskopii i uwidocznieniu uszkodzenia oskrzela lul) tchawicy. Nasilenie i rodzaj objawów klinicznych zależą od miejsca i rozległości uszkodzenia, co może decydować o kierunku wystąpienia i stopniu nasilenia odmy oplucnowej i podskórnej, krwawienia, obecności lub braku lcrwio- plucia. Może być obecny tylko jeden z tych objawów, a bezwzględnym wskazaniem do wykonania bronchoskopii jest krwioplucie (33).

Uszkodzenie oskrzela u dzieci bywa czasem nie rozpoznawane we wczesnym okresie, zwłaszcza gdy niezbyt masywny przeciek powietrza i krwawienie daj a ssę opanować drenażem. Wtedy po pozornym wyzdrowieniu pozostaje bliznowate zwężenie oskrzela z częściowym utrzymaniem jego drożności albo kikut oderwanego oskrzela całkowicie zarasta. Następuje niedodma, utrata czynności całego płuca, nierzadko rozwija się proces ropny. Dlatego chorzy, którzy przeszli tępy uraz klatki piersiowej i szybko wyzdrowieli, powinni być okresowo kontrolowani co najmniej do 6 miesięcy po urazie.

Przy historii przebytego urazu klatki piersiowej rozpoznanie stanu po uszkodzeniu oskrzela głównego potwierdza badanie rtg uwidocznienie kikuta oskrzelowego lub zwężenie oskrzela na zdjęciu przeglądowym, warstwowym luli broncho- graficznym, uwidocznienie ewentualnego przecieku środka cieniującego poza drzewo oskrzelowe, przy współistniejącym obrazie niedodmy i retrakcji uszkodzonego płuca. W badaniu bronchoskopowym można stwierdzić zwężenie lub niedrożność oskrzela. Wtedy nawet po paru miesiącach należy podjąć próbę operacyjnej plastyki oskrzela, licząc na prawie całkowity powrót czynności płuca przy jego zniszczeniu procesem ropnym wykonuje się pulmonektomię (ryc. 4-25).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>