Przyczyny:

a. Mechaniczna, spowodowana upośledzeniem hydrodynamiki płynu mózgowo-rdze- niowego, co powoduje napinanie nerwu odwodzącego. W miejscu, gdzie 6 nerw czaszkowy biegnie ku przodowi od tylnego brzegu mostu, prostopadle do niego przebiegają tętnica módżkowa dolna i tętnica słuchowa wewnętrzna. W razie nieznacznego przemieszczenia się móżdżku dochodzi do naciągnięcia tych tętnic, które – unieruchomione w dole przez tętnicę podstawną – mogą ucisnąć na nerw, jak ciasna obrączka.

b. Zapalna: podostre zapalenie opon. c. Toksyczna, zależna od wybiórczego działania użytych leków na niestabilny mechanizm obuocznego widzenia, który w rozwoju filogenetycznym jest stosunkowo młody podobny stan występuje w ostrym zatruciu alkoholem.

W przypadku silnych bólów głowy należy natychmiast podjąć działanie zapobiegające rozwinięciu się podwójnego widzenia. Choremu zaleca się bezwzględne leżenie, podaje się płyny dożylnie i doustnie. Dobre wyniki daje zastosowanie hormonu antydiu- retycznego, zawartego w wyciągu z tylnej części przysadki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>