Przecięcie podłużne tchawicy w linii pośrodlcowej

-3) pourazowe rozwinięcie się wstrząsowego „mokrego” płuca, ciężkie stłuczenie płuca, zwłaszcza z podmuchu, 4) oparzenia dróg oddechowych, jeśli leczenie intubacją, podawaniem tlenu z wysoką wilgotnością, wspomaganiem oddechu w razie potrzeby i zwalczanie skurczu oskrzeli staje się niewystarczające, a narasta niewydolność oddechowa.

Zabieg wykonuje się na sali operacyjnej, zawsze w miarę możliwości z utrzymaniem drożnych dróg oddechowych przez rurkę śródtchawiczą łub bronchoskop. Dziecko układa się równo na grzbiecie, pod ramionami umieszcza się worek z piaskiem, powodujący wygięcie szyi ku tyłowi. W tej pozycji tchawica znajduje się pod skórą. Od 1 do 1,5 cm poniżej chrząstki pierścieniowa tej, zależnie od wieku dziecka, wykonuje się poprzeczne cięcie skóry na tyle małe, aby nie trzeba było zakładać żadnych szwów po zakończeniu zabiegu. Jeśli nie można dostatecznie wygiąć szyi ku tyłowi, to cięcie skórne przeprowadza się nieco niżej. Wszystkie tkanki leżące poniżej preparuje się w linii pośrodlcowej i odsuwa się je ku bokom, dochodząc do cieśni tarczycy. Z powodu hiperekstensji szyi powinno się naciąć tchawicę co najmniej o jedną szerokość chrząstki tchawiczej poniżej cięcia skórnego. Tchawicę nacina się poprzecznie pomiędzy chrząstkami, bez ich wycinania lub przecinania. Po przecięciu tchawicy zakłada się szew silkowy 4-0 okrężnie na dolny pierścień służy on do pociągania tchawicy ku przodowi w trakcie przedłużania jej nacięcia ku bokom zwykle wystarczy przeciąć 1I3 jej obwodu. Wtedy łatwo zakłada się rurkę tracheostomijną w momencie wysuwania rurki śródtchawiczej. Szew trak- cyjny przyszywa się teraz do dolnego brzegu rany i luźno wiąże. Nitki szwu służą jako oznacznik miejsca otworu w tchawicy i do pociągania w przypadku potrzeby wczesnej zmiany rurki. Usuwa się go po 4 dniach, kiedy zagojone są już rozdzielone powierzchnie i otwór w tchawicy uformowany.

Drugim zalecanym sposobem założenia przetoki jest przecięcie podłużne tchawicy w linii pośrodlcowej poprzez 2-3 chrząstki tchawicze, poczynając od drugiej. Wtedy zakłada się 2 szwy trakcyjne na obie krawędzie rany tchawicy, co ułatwia przez pociąganie dopasowanie i wsunięcie rurki. Przecięte chrząstki goją się dobrze nie powodując zwężenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>