Prilokaina

Prilokaina. W praktyce stosowany jest 5% roztwór w 5% glukozie (c.wł. 1022) o długości działania zbliżonej do cinchokainy. Może być sterylizowana w autoklawie. Analgezja występuje natychmiast po podaniu leku50.

Chlorowodorek mepiwakainy51 (Karbokaina, Skandikaina). Środek stosowany w zabiegach nie przekraczających 1 godziny. W analgezji rdzeniowej używa się 4% roztworu w 10% glukozie, która czyni go hiperbarycznym.

Bupiwakainą. W roztworze 0,75-1% w 9,5% glukozie używana jest w analgezji pod-pajęczynówkowej52. Chociaż nie ma zasadniczych zalet w porównaniu z innymi środkami, działa od nich znacznie dłużej (do 4 godzin).

Adrenalina. Dodana do roztworów analgetyków miejscowych przed ich podaniem do przestrzeni podpajęczynówkowej przedłuża czas ich działania o 50% lub nawet więcej58. Przyjętą dawką jest 0,25 ml roztworu 1 : 1000 (Braun54). W tym samym celu z powodzeniem stosuje się fenylefrynę55. Wielu anestezjologów unika podpajęczynów- kowego podawania adrenaliny z obawy przed niedokrwieniem tkanki nerwowej. Działanie analgezji rdzeniowej można też przedłużyć stosując metodę ciągłą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>