Prilokaina

-5. Prilokaina. 5% roztwór w 5% glukozie (c. wł. 1022) jest przypuszczalnie najdogodniejszy. Dawkowanie: 1-2 ml79. 6. Mepiwakaina (karbokaina). 4% roztwór w 10% glukozie można stosować w podobny sposób jak prilokainę80.

-7. Bupiwakaina. Totalna analgezja rdzeniowa. Stosowana była przez Le Fillialre’a w r. 192181 i przez Kostera w r. 19288S (jego praca na ten temat powinna być znana wszystkim anestezjologom zainteresowanym wywoływaniem niedokrwienia za pomocą blokady rdzeniowej). Ponownie wprowadzona została przez Griffithsa i Gilliesa z Edynburga83 jako sposób zapewnienia choremu prawie bezkrwawego pola operacyjnego. Blokada powoduje porażenie wszystkich nerwów naczynioskurczowych (Th,-L,) oraz analgezję i zwiotczenie. Ułożenie głową w dół daje dostateczny dopływ krwi do mózgu.

W swoim czasie sposób ten stanowił duży postęp, obecnie jest rzadko stosowany, chociaż ostatnio podejmowano nowe próby84 z użyciem 30-40 ml 1% lignokainy. Umożliwia ona wykonanie intubacji, wymaga prowadzenia kontrolowanej wentylacji. Ciśnienie krwi reguluje się kroplowym wlewem metaraminclu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>