PREMEDYKACJA

Niedostateczna premedykacja przed analgezją rdzeniową może świadczyć o niedostatecznej trosce o chorego. Może także prowadzić do zaburzenia płynnego przebiegu nawet dobrze wykonanej analgezji. Chory, który mimo podanej premedykacji przyjeżdża na blok operacyjny zdenerwowany, powinien otrzymać dożylnie dodatkową dawkę środków uspokajających lub narkotycznych.

Wielu anestezjologów podaje w premedykacji 10 mg morfiny z 0,4 mg skopolaminy, a w czasie zabiegu w celu wywołania snu tiopental w małych dawkach, wspomagany podtlenkiem azotu w mieszaninie z tlenem i, jeżeli to konieczne, wziewnym środkiem anestetycznym.

Fenotiazyny zapewniają wystarczające uspokojenie w okresie przedoperacyjnym i działaniem swoim wybiegają daleko w okres pooperacyjny, powodują jednak spadki ciśnienia. Autorzy z powodzeniem stosują winian trimeprazyny w dawce 25-50 mg. Dobrym lekiem jest diazepam i środki neuroleptyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>