Praca Etheringtona Wilsona

W r. 1923 Chen i Schmidt wprowadzili po raz pierwszy efedrynę20, a Ocherblad i Dillon21 oraz Rudolf i Graham22 użyli jej w r. 1927 do leczenia spadków ciśnienia tętniczego podczas analgezji rdzeniowej.

W r. 1928 Koster zastosował analgezję rdzeniową do zabiegów na głowie, szyi i klatce piersiowej28. W r. 1929 Meischer odkrył analgetyczne właściwości perkainy (nuperkainy) po raz pierwszy zastosowali ją w r. 1930 Keyes i McLelland z Nowego Jorku24, podczas gdy Howard Jones opublikował swoje doświadczenia w r. 193025, Kirschner w r. 193220 i Se- brechts z Brugii w r. 193427.

Praca Etheringtona Wilsona ukazała się w r. 193428, a pierwsze doniesienie Waltera Lemmona na temat analgezji rdzeniowej ciągłej opublikowano w r. 194029, chociaż Dean z London Hospital opisał tę metodę już w r. 190730.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>