POZYCJA CHOREGO PO WSTRZYKNIĘCIU

-8. POZYCJA CHOREGO PO WSTRZYKNIĘCIU. Jeżeli po wstrzyknięciu środka chory pozostaje w pozycji leżącej na boku, krzywizny kręgosłupa nie wpływają na obszar analgezji, natomiast wpływ ma ciężar właściwy roztworu analgetyku.

W pozycji leżącej na wznak: a. Roztwór hiperbaryczny przemieszcza się do najniżej położonych krzywizn, piersiowej i lędźwiowej. Najniższy punkt krzywizny piersiowej znajduje się na wysokości piątego kręgu piersiowego, stąd nie może nastąpić dogłowowe rozprzestrzenianie się ciężkiego roztworu, chyba że zastosuje się głęboką pozycję Trendelenburga. Podobnie, podanie ciężkiego roztworu w obrębie krzywizny krzyżowej nie daje możliwości przechodzenia analgetyku ku górze, ponad wygięciem pleców, bez uprzedniego ułożenia chorego głową w dół. Dlatego też, aby uzyskać blokadę przy użyciu wyżej wspomnianych roztworów, chory, który jest ułożony w pozycji leżącej na boku, powinien być podczas wstrzyknięcia nieznacznie pochylony głową w dół.

b. Roztwory hipobaryczne przemieszczają się do szczytu krzywizny lędźwiowej, jednak tylko niewiele z nich są rzeczywiście hipobaryczne. c. Ciężar właściwy nie ma znaczenia w przypadku roztworów izobarycznych, największe działanie wywierają one w miejscu wstrzyknięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>