PÓZIOM ELEKTROLITÓW WE KRWI

PÓZIOM ELEKTROLITÓW WE KRWI. Zabieg chirurgiczny oraz uraz powodują retencję sodu i wody w ustroju. U chorych poddanych operacjom w górnej połowie jamy brzusznej blokada zewnątrzoponowa ciągła znosi zatrzymywanie sodu, nie znosząc retencji wody109.

Układ dokrewny. Blokada rdzeniowa opóźnia odpowiedź nadnerczy na uraz110. Podczas zabiegów wykonywanych w anestezji obserwuje się wzrost poziomu sterydów we krwi oraz eozynopenię, zjawiska nie występujące podczas analgezji przewodowej. (W okresie pooperacyjnym podwyższony poziom krążących sterydów występuje w obu sytuacjach). Stan taki wynika z faktu zablokowania dośrodkowej impulsacji z miejsca operacji do ośrodka neurowydzielniczego w brzusznej części podwzgórza, która reguluje wydzielanie ACTH z przedniej części przysadki, obniżając w tan sposób poziom 17-hydroksykortykosterydów111.

Blokada rdzeniowa nie powoduje okresowej hiperglikemii, może więc być stosowana u chorych z cukrzycą112. Układ moczowo-płciowy. Współczulne unerwienie nerek pochodzi z odcinków od Th, do L4, poprzez najniższe nerwy trzewne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>